Indskoling

Julemysteriet 1.-3. klasse

En spændende julekalender med lokal forankring for de mindste klassetrin. De to søskende, Asta og Lukas, skal på skattejagt i lokalområdet for at løse familiens julemysterie, før familien kan holde jul. Julekalenderen har et afsnit til hver skoledag i december.

Læs mere 

Han gik sig over sø og land 1.- 3. klasse

Fem udvalgte fortællinger fra Bibelen. Eleverne inviteres  til at spejle de gamle fortællinger i egne erfaringer og tanker og til at gå på opdagelse i projektets interaktive kort for at opnå kendskab til det geografiske område, som fortællingerne er opstået i og stadig knyttet til.

Læs mere

Sorg og livsmod 1.- 3. klasse

Hvad vil det sige at miste? Med udgangspunkt i to nyproducerede fabel-tegnefilm om henholdsvis dødsfald og skilsmisse sættes i børnehøjde fokus på, hvordan sorg kan opleves, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv.

Læs mere

Pesach og Påske 3.- 4. klasse

Med udgangspunkt i byen Jerusalem skal eleverne arbejde med henholdsvis den jødiske pesach og den kristne påske med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Der er fokus på såvel fortællingerne bag højtiderne som på den konkrete fejring.

Læs mere

Himmelsk lyd 3.- 5. klasse

I årets salmesangsprojekt skal eleverne arbejde musikalsk og indholdsmæssigt med fem udvalgte salmer under temaet ”Himmelsk lyd.” Som afslutning på projektet inviteres deltagende klasser til salmesangsafslutning i enten Maribo Domkirke eller Vordingborg kirke.

Læs mere

Mellemtrin

Pesach og Påske 3.- 4.klasse

Med udgangspunkt i byen Jerusalem skal eleverne arbejde med henholdsvis den jødiske pesach og den kristne påske med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Der er fokus på såvel fortællingerne bag højtiderne som på den konkrete fejring.

Læs mere

Himmelsk lyd 3.- 5.klasse

I årets salmesangsprojekt skal eleverne arbejde musikalsk og indholdsmæssigt med fem udvalgte salmer under temaet ”Himmelsk lyd.” Som afslutning på projektet inviteres deltagende klasser til salmesangsafslutning i enten Maribo Domkirke eller Vordingborg kirke.

Læs mere

På sporet af Jesus 4. klasse

Med udgangspunkt i et rollespil, hvor centrale, nytestamentlige skikkelser levendegøres, præsenteres eleverne for en række centrale fortællinger fra Det nye Testamente. I år vil der være mulighed for at deltage i oplevelsesdagen både i Maribo og i Vordingborg.

Læs mere

Guder og gaver 4.- 5.klasse

Gennem elevernes arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid, samt med den kristne forståelse af ofret som en gave fra guden til menneskene sættes fokus på forskellige livsfilosofiske temaer. De først tilmeldte klasser tilbydes et besøg i Sagnlandet Lejre.

Læs mere

Kan det hellige måles? 5.- 6.klasse

Hvad betyder det, at noget er helligt? Hvem tilhører det hellige? Og hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre men ikke for én selv? Disse spørgsmål tages op i dette projekt, og eleverne inviteres via en ’hellighedsmåler’ til selv at reflektere over begrebet hellighed.

Læs mere

Udskoling

Hvor langt skal man gå? 7.- 10. klasse

Med udgangspunkt i Jerusalem som helligsted skal eleverne beskæftige sig med religioners funktion og med, hvor langt man kan tillade sig at gå for det, der er helligt for én. I projektet inddrages krop og bevægelse til at illustrere forskel mellem helligt og profant.

Læs mere

På kant med Kierkegaard 7.- 10. klasse

Eleverne præsenteres via en 20 sider lang tegneserie for Søren Kierkegaards liv og tænkning. Fem centrale begreber udfoldes yderligere via fordybelse i fem kunstværker, og eleverne inviteres til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.

Læs mere

Klædt på til sorg? 7.- 10. klasse

I Klædt på til sorg? tages udgangspunkt i den tekstile sørgemode fra 1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet bliver indgang til at beskæftige sig med, hvordan man historisk set har haft fælles sprog, ritualer og traditioner for at udtrykke sorg og med, hvordan man kan møde et menneske i sorg.

Læs mere