Sorg og livsmod - når de mindste mister 1.- 3. klasse

Fag                     kristendomskundskab og

                            dansk

Lektioner          8-10

Tid                      april - juni 2019

Sted                    på skolen og i den

                    lokale kirke

 

Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan fx skyldes, at de mister en af deres nærmeste, eller at der er opbrud i deres familie pga. skilsmisse.

Ikke sjældent har den sorgramte en oplevelse af at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omgivelserne er usikre på, hvordan de skal håndtere situationen.

Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm om henholdsvis dødsfald og skilsmisse sættes i børnehøjde fokus på, hvordan sorg kan opleves, og hvordan den kan håndteres af såvel omgivelserne som af den sorgramte selv. Filmene er produceret af Tiny-film, der gennem årene har produceret en lang række tegnefilm til bl.a. DR.

Det tilknyttede undervisningsforløb sætter fokus på, hvad sorg er for en størrelse og på, om der kan etableres et handleberedskab til at tackle såvel egen som andres sorg. I bred forstand altså et forsøg på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato under lærerkurser.

Tilmelding senest 1. marts 2019