Guder og gaver      4.- 5. klasse

Fag               kristendomskundskab,

                      dansk og historie

Lektioner   12-14 (+ værkstedsaktivitet)

Dato              august -november 2018

Sted              på skolen, i den lokale kirke

                   og eventuelt i Sagnlandet Lejre

- offerritualer i jernalder og vikingetid i forhold til kristendommens offerbegreb

De fleste religioner har på tværs af tid og geografi praktiseret at ofre til en eller flere guder. Men hvad var et offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og var alle offergaver lige gode?

På baggrund af tre fortællinger med fotoillustrationer, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet i forskellige historiske perioder og i forskellige religiøse sammenhænge. Eleverne skal reflektere over offerbegrebet og de livsfilosofiske temaer, som liv og død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at eleverne gennem etiske dilemmaer skal bygge bro mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring.

Til projektet hører et besøg i den lokale kirke, hvor man gennem opgaver og samtale med den lokale præst lærer om det kristne offerbegreb.

5. september har 4 heldige klasser som en del af projektet mulighed for at tage på gratis tidsrejse til Sagnlandet Lejre. (Skolen afholder selv udgiften til transport)

 

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato under lærerkurser.

Tilmelding senest 1. september

Dog for besøg i Sagnlandet Lejre og Lærerkursus senest 1. juli