På sporet af Jesus  -  4.klasse

Fag               kristendomskundskab,

                      musik og billedkunst

Lektioner   10

Dato             september 2018

Sted             på skolen, i den lokale kirke

                      og i Vordingborg eller

                      Maribo

I projektet kommer eleverne til at møde virkelige, og til lejligheden opdigtede, personer fra Det Nye Testamente, fx kroværten i Betlehem, rabbineren i Nazaret, fiskeren fra Geneserat sø, Maria Magdalene, tolderen Zakæus og ypperstepræsten Kajfas.

Projektet er i tre faser:

Fase 1 På skolen forbereder eleverne sig til oplevelsesdagen.

Fase 2 På besøg i den lokale kirke.

Fase 3 Oplevelsesdag i Vordingborg eller Maribo.

Her møder eleverne Kajfas i templet, hvor han vil sende dem ud for at opspore vidner og høre mere om, hvad Jesus står for.

Oplevelsesdagen finder sted:

Vordingborg fredag 7. september

Maribo fredag 21. september

Begge steder kl. 9.00 eller 11.05.

Tilmelding senest 1. august