Hvor langt skal man gå?    7.- 10. klasse

Fag            kristendomskundskab,

                 historie og samfundsfag

lektioner     12 - 15

Tid             september 2018 - juni 2019

Sted           på skolen

- et projekt om det hellige og dets politiske betydning for Israel-Palæstina-konflikten

I dette projekt tages der afsæt i Jerusalem som helligsted for de tre religioner jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende, og hvilken betydning har deres forestillinger om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget?

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest orden og fred i samfundet eller snarere problemer og direkte konflikt? Hvor langt kan man tillade sig at gå for det, der er helligt for en?

Oplægget vil også indeholde konkrete ideer til, hvordan man i arbejdet med forståelse af det hellige kan inddrage krop og bevægelse til at definere grænser mellem det hellige og det profane.

Med projektet følger forslag til varierede undervisningsformer og en række forslag til underemner med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

Der er knyttet et lærerkursus til projektet, se dato under lærerkurser.

Tilmelding senest 1. september