Tilmelding / Helgi Daner

Helgi Daner

- da danerne blev kristne


Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal derudfra arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark.
Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på ca. 100 sider. Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et “break”, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespils metode og med mere klassiske aktiviteter i fagene dansk, kristendomskundskab og historie.


Nu er der ikke flere materialer tilbage.

Man er velkommen til blot at bruge hjemmesiden HelgiD.dk, men vi har desværre ikke flere eksemplarer af Josefine Ottesens særudgave af Helgi Daner.

Sidste eksemplar er revet væk

 
 

Tilmelding