Tilmelding / Tilmelding Religionsfrihed

Tilmelding Religionsfrihed

– rum til at tænke og tro? Krænkelse eller sameksistens

Klassetrin 7.-10. klasse
Fag Kristendomskundskab, 
Samfundsfag og historie
Dato fra november 2016
 
Materialet sætter fokus på, hvor vi i en dansk kontekst møder krænkelser af religionsfriheden.
Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. De udvalgte cases er genkendelige fra elevernes skole- og samfundshverdag og omhandler konflikter og sameksistens med religion som omdrejningspunkt.
Eksemplerne perspektiveres til faktiske begivenheder fra dansk og international kontekst. Afslutningsvist skal eleverne, med udgangspunkt i en case, give bud på konkrete tiltag, der kunne være skridt på vejen mod en løsning af en given lokal konflikt. Eleverne udarbejder et løsningsforslag og dette lægges op til demokratisk diskussion i klassen.
Til kurset er knyttet et lærerkursus den mandag 24. oktober i København.


Tilmelding senest 22. august

 
NB.Vi forbeholder os ret til at videregive navn og email til den/de lokale sognepræst(er), til brug i forbindelse med aftale af kirkebesøg.