Tilmelding / Religionsfrihed

Religionsfrihed

– rum til at tænke og tro? Krænkelse eller sameksistens

Klassetrin 7.-10. klasse
Fag Kristendomskundskab, 
Samfundsfag og historie
Dato fra februar 2017
 
Materialet sætter fokus på, hvor vi i en dansk kontekst møder krænkelser af religionsfriheden.
Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. De udvalgte cases er genkendelige fra elevernes skole- og samfundshverdag og omhandler konflikter og sameksistens med religion som omdrejningspunkt.
Eksemplerne perspektiveres til faktiske begivenheder fra dansk og international kontekst. Afslutningsvist skal eleverne, med udgangspunkt i en case, give bud på konkrete tiltag, der kunne være skridt på vejen mod en løsning af en given lokal konflikt. Eleverne udarbejder et løsningsforslag og dette lægges op til demokratisk diskussion i klassen.

Der udbydes lærerkursus til projektet. Lotte Stubkjær Djursner vil uddybe emnet og fortælle om bevæggrunde til at udarbejde projektet og de mange etiske overvejelser arbejdsgruppen har haft i forbindelse med projektet.
 
Efterfølgende vil undervisningsmaterialet blive gennemgået. På den måde klares en stor del af projektets forberedelse til lærerkurset.

Tid torsdag d. 25. januar kl. 14-16
Sted Tunderup Strandvej 1 4800 Nykøbing F

Tilmelding senest 1. januar

 

Tilmelding

 
 
:
CAPTCHA Image