Tilmelding / Tilmelding til Fra korsang til fællessang

Tilmelding til Fra korsang til fællessang

Et møde med den danske salme

 
NB.Vi forbeholder os ret til at videregive navn og email til den/de lokale sognepræst(er), til brug i forbindelse med aftale af kirkebesøg.
 

Tilmelding senest 1. januar

 
Klassetrin 3.-5. klasse
Fag Kristendomskundskab, dansk, historie og musik
Lektioner 10-12
Dato Februar til marts
Sted På skolen og i Maribo Domkirke eller Vordingborg kirke.
 
Årets salmeprojekt omhandler den historiske udvikling i salmesangen fra reformationen til i dag. De deltagende klasser modtager:
• undervisningsoplæg med baggrunds-materiale, tekster, noder, og opgaver
• link til lydfiler med salmerne
 
Der er lærerkursus til forløbet torsdag 9/2-17 kl. 14-16 i Nordre kirkes sal, Nykøbing. Her læres salmerne og undervisningsmaterialet gennemgås.
 
Der er fælles salmesangsafslutninger: Maribo Domkirke torsdag 16/3-17 kl. 10 Vordingborg kirke fredag 17/3-17 kl. 10
 
Tilmelding senest 1. januar