Indskoling

Juletræet med sin pynt 0.-2. klasse

Med udgangspunkt i juletræets pynt arbejdes med symboler og mere specifikt med julepyntens symbolik. Eleverne hører også om juletræets historie og om begrebet højtid.

 

Læs mere

En dag i kloster 1.-3. klasse

Tag eleverne med tilbage til det 13. århundredes klosterliv. Projektet lægger op til, at skolen og klasseværelset en hel dag omdannes til et kloster, hvor eleverne ifører sig munkekutter og leger og arbejder som munke.

Læs mere

Under overfladen 3.-4 klasse

Eleverne skal arbejde med myter fra kristen, jødisk, nordisk, græsk og australsk mytologi. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektets mål er, at eleverne får kendskab til monstrenes funktion i myterne samt i myterne som fortælleform.

Læs mere

Salmer der fortæller 3.-5. klasse

I et møde med den danske salme 2020 skal eleverne arbejde indholdsmæssigt og musikalsk med udvalgte salmer, der fortæller bibelhistorier. De deltagende klasser inviteres til en fælles salmesangsafslutning i enten Vordingborg kirke eller Maribo Domkirke.

Læs mere

Mellemtrin

Salmer der fortæller 3.-5. klasse

I et møde med den danske salme 2020 skal eleverne arbejde indholdsmæssigt og musikalsk med udvalgte salmer, der fortæller bibelhistorier. De deltagende klasser inviteres til en fælles salmesangsafslutning i enten Vordingborg kirke eller Maribo Domkirke.

Læs mere

På sporet af Jesus 4. klasse

Med udgangspunkt i et rollespil, hvor centrale, nytestamentlige skikkelser levendegøres, præsenteres eleverne for en række centrale fortællinger fra Det nye Testamente. Rollespillet gennemføres i henholdsvis Maribo og Vordingborg.

Læs mere

Alsangsstævne og frihedsløb 4.-6. klasse 

2020 er 75-året for Danmarks befrielse. Under besættelsen opstod der en stor opblomstring og udbredelse af fællessang - Alsang. Alsang blev betegnelsen for fællessangsstævner, som blev afholdt rundt i hele landet i årene 1940-45. I hver af de tre kommuner vil vi prøve at få stablet et alsangsarrangement på benene, hvor kor af unge og gamle mødes med skoleelever og synger sammen.

Læs mere

Under overfladen 3.-4. +5.-6. klasse 

Eleverne skal arbejde med myter fra kristen, jødisk, nordisk, græsk og australsk mytologi. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektets mål er, at eleverne får kendskab til monstrenes funktion i myterne samt i myterne som fortælleform.

Læs mere

Fristelser farer og faldgruber 5.-6. klasse 

Med afsæt i Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus, som deltagende klasser inviteres til at se, skal eleverne arbejde med at udfolde forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger. Formålet er, at eleverne erhverver sig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf samt får et godt kendskab til de to hovedværker – herunder græsk mytologi og kristendom

Læs mere

Udskoling

Frihed til hvad? 7.- 10. klasse

I anledning af 75 året for Danmarks befrielse genudbyder vi et tidligere projekt om frihed, som lader eleverne filosofere over begrebet frihed: Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget?

Læs mere

Naturen kalder 7.- 10. klasse

Eleverne skal, med udgangspunkt i Romantikkens naturforståelse, reflektere over fænomenet ånd samt opnå indsigt i og forholde sig til tilværelsens mulige religiøse dimension. Det sker via en undersøgelse af forholdet mellem menneske og ånd, dengang og i dag. Tværfaglig med dansk

Læs mere

Går det helt ad Helvede til? 7-10. klasse

Med udgangspunkt i en nyskrevet novelle af Kenneth Bøgh Andersen inviterer projektet til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu. 

Læs mere