En dag i kloster - Om Frans af Assisi.  1.- 3. klasse

Fag             kristendomskundskab og

                       historie

Lektioner     6

Tid              September til november

Sted            på skolen

Tag eleverne med tilbage til det 13. århundredes klosterliv, hvor de møder munken Frans af Assisi, der arbejder målrettet på at hjælpe de fattige, passe på naturen og reformere middelalderens kirke.

Projektet lægger op til, at skolen og klasseværelset en hel dag omdannes til et kloster, hvor eleverne ifører sig munkekutter og leger og arbejder som munke. Det er dog også muligt at gennemføre projektet som traditionel undervisning.

Som munke og nonner er eleverne bl.a. forpligtede på at gøre gode gerninger – det kan fx være at arrangere noget, som kan gøre alle 0. klasserne rigtig glade. Måske flyder skolens område med skrald, og munkene og nonnerne ønsker selvfølgelig at passe på naturen, så derfor skal hele klassen ud og samle skrald. De skal også arbejde i et skriveværksted, sangværksted og urteværksted.

Eleverne skal i projektet bl.a. arbejde med og lære om:

Middelalderkirkens klosterbevægelse

De kristne grundbegreber barmhjertighed og næsten

Enkle latinske udtryk

NB: Ved tilmelding så angiv i hvilken uge I ønsker at låne kassen med munkekutter. Skriv også hvis I ikke vil låne den.

Tilmelding senest 1.september