På sporet af Jesus

Fag               kristendomskundskab

                      og billedkunst

Lektioner   6

Dato             august september 2019

Sted             på skolen og i Vordingborg

                     eller Maribo

Elverne kommer til at møde nogle af de centrale personer i de nytestamentlige fortællinger lyslevende.

I Vordingborg er det kirken og ruinterrænet, som er baggrunden, mens det i Maribo er domkirken og Frilandsmuseet, der danner ramme om fortællingen.

Hver klasse får en guide, som bliver deres vejviser på turen rundt i Jerusalem i år 0-30.

Turen starter i kirken hos ypperstepræsten Kajfas, der vil have Jesus dræbt. Men siden møder de landsforræderen Zakæus, der gemmer sig oppe i et træ. Jesus har inviteret sig selv til middag hos Zakæus—og det er startskuddet på deres søgen efter Jesus.

Undervejs på klassens tur rundt i det gamle Israel møder børnene disse personer: Kroværten i Betlehem, rabinneren i Nazaret, apostlen Simon Peter, Maria Magdalene og Zakæus. Børnene er hos hver person ca. 10 minutter og hører vedkommendes historie om Jesus – nogle gange er der små aktiviteter, børnene skal deltage i.

Det hele slutter med en fest hos Zakæus, hvor Jesus selvfølgelig kommer som lovet.

Inden oplevelsesdagen har eleverne forberedt små ting, de skal bruge på dagen, og øvet sig på en sang.

Tilmeding er efter princippet først til mølle.

Tilmelding senest 1. august 2019