Fristelser, farer og faldgruber - på rejse gennem Odysséen og Bibelen

Fag               kristendomskundskab og

                     dansk

Lektioner    10

Tid               september - december 2019

Sted             på skolen og på biblioteket i uge 45

 

 

 

Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge har de præget forestillingerne om det gode liv – herunder hvad man må og ikke må – som det bl.a. kommer til udtryk i litteratur, computerspil, film og teater.

 

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, Odysseus og hans mandskab møder på rejsen og deres håndtering heraf. På samme måde tages fristelsernes dilemma til behandling i en lang række af Bibelens fortællinger.  

 

I samarbejde med de lokale biblioteker inviteres de første 500 elever ind og se Det lille Turneteaters forestilling om Odysseus i uge 45. 

 

Med udgangspunkt i forestillingen skal eleverne arbejde med en udfoldelse af forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger.

 

Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid. 

 

Formålet er således, at eleverne erhverver sig en grundig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf samt får et godt kendskab til de to hovedværker – herunder til græsk mytologi og kristendom.  

 

Der er knyttet et lærerkursus til forløbet husk at tilmelde dig til det her.

 Tilmelding senest 1. september