Under overfladen - monstre, myter og mennesker 5.-6. klasse

Fag               kristendomskundskab,

                      dansk og evt. billedkunst

Lektioner   10

Dato              oktober - juni 2020

Sted              på skolen

Bugtende søslanger, sylespidse tænder og kæmpemæssige gab. Monstre har altid spillet en rolle, når mennesket har skullet ordne og forstå den verden, som omgav dem. Det farlige og uforklarlige fik en krop og et (hæsligt) ansigt og historierne om monstrenes oprindelse, deres hårrejsende bedrifter og ikke mindst deres funktion, blev til vigtige dele af religionen, uanset om man troede på Jahve, Thor eller Poseidon. Sammen med historierne om bl.a. verdens skabelse, årstidernes skiften og himmellegemernes bevægelse kaldes alle disse historier for myter. 

 

Monstrene og myterne 

I projektet ’Under overfladen’ skal eleverne arbejde med forskellige myter fra hhv. kristen-jødisk, nordisk, græsk og australsk mytologi samt en enkelt fra folkeovertroen. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektet står således på to ben: Mytens og monstrenes.  

Foruden en indsigt i monstrenes funktion i myterne, er det projektets mål, at eleverne opnår en indsigt i myterne som en fortælleform, der skildrer tilværelsesspørgsmål på tværs af verdensdel og tid – en fortælleform, der ser ud til at være universel for menneskers beskrivelse af det uforklarlige, det mystiske og det monstrøse.  

 

5.-6. klasse  

Eleverne skal arbejde med seks myter: ’Guds kamp med Livjatan’ og ’Jonas og hvalen’ fra Det Gamle Testamente, ’Regnbueslangen’ fra australsk mytologi, ’Thor fanger Midgårdsormen’ fra nordisk mytologi, ’Perseus kamp mod Cetus’ fra græsk mytologi og ’Kraken’ fra folketroen.  

Forløbet afsluttes med et brætspil og forslag til kreativt arbejde med havmonstrene udviklet til projektet

Tilmelding senest 1. september