Naturen kalder – ånd og naturlængsel i romantikken og i dag 7.- 10. klasse

Fag             kristendomskundskab og

                   dansk

Lektioner  8 - 12

Tid              oktober 19 - maj 2020

Sted            på skolen og i den lokale kirke

Naturen kalder! På tv kan man sammen med en halv million andre seere følge ”bonderøven” Frank fra Kastanjegården hver uge, og byhaver vokser frem på storbyens tage og altaner. Naturen drager – og har altid gjort det.  

 

For 200 år siden gik kunstneriske sjæle rundt og dyrkede naturen. Her fandt de ånden, det guddommelige, dét, der binder alting sammen. De formidlede ånden gennem malerkunsten, musikken og litteraturen. Alting i universet var bundet sammen af den samme ånd, sagde de. 

 

Hvad finder det moderne mennesker, når det i dag søger ud i naturen? Er der nogle af de samme oplevelser af ånd og natur på spil? Hvis ikke, hvor findes ånden så i dag?  

 

Projektet sammenholder de romantiske klassikere med moderne billedkunstnere, bloggere og digtere, der alle er optaget af naturen. Desuden skal eleverne reflektere over, hvad ånd er for en størrelse - og hvor de finder den i deres eget liv.  

 

Med denne perspektivering til nutiden søger projektet at give et anderledes aktualiserende perspektiv på den obligatoriske periodelæsning i overbygningen.   

Tilmelding senest 1. september