Tilbud om lærerkursus

Folkekirkens Skoletjeneste Sylf tilbyder følgende kurser.

Kurserne er gratis og knytter an til konkrete undervisningsprojekter. Husk at tilmelding er nødvendig.

FARER, FRISTELSER OG FALDGRUBER

på rejse gennem Odysseen og Bibelen

Velkommen på lærerkursus på Thorvaldsens Museum i København. Anne Katrine de Hemmer Gudme og Bo Tao Michaëlis udfolder og belyser projektets tema fristelse samt Odysseens og Bibelens betydning for europæisk kunst og kultur i bred forstand.

Kurset vil ligeledes byde på en introduktion til antikken med særomvisning i den fine samling på Thorvaldsens Museum.

Program:

12:30 Velkomst og præsentation af projektmaterialet ved Rikke Kjær, Folkekirkens Skoletjeneste SYLF

12:45 Odysseen og Bibelens betydning for forståelsen af vestlig kunst og kultur ved litteratur- og kulturanmelder (mag. art og cand. mag.) Bo Tao Michaëlis

13:30 Fristelsesbegrebet som det kommer til udtryk i Bibelen ved Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme (Oslo Universitet)

14:15 Kaffepause

14:45 Oplæg om antikken via rundvisning i museets samling ved Thorvaldsens Museum

15:45 Afrunding og evt. spørgsmål til projektet

16:00 Farvel og tak

Tid: Onsdag den 27. august 2019 kl. 12:30 -16.

Sted: Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, København

Tilmelding: Senest 1. juli 2019 

 

 

RELIGIONERNES DAG

Tema: Himmel og Helvede

Vi har reserveret 10 billetter til religionernes dag, hvem vil med? Lærere der også er tilmeldt projektet Går det hele ad helvede til? har fortrinsret til de gratis billetter.

Om kurset:

Der er tilsyneladende et udbredt konsensus om, at tiden er dystopisk! I hvert fald vidner et væld af film og bøger om, at mange tænker i sådanne baner. Og den politiske debat om klimaforandringerne trækker i samme retning. Trangt er det modsat for dem, der måtte ønske at formulere en håbefuld utopi for fremtiden, hvis de overhovedet findes og har mod til at gøre det.

På dagen vil der være oplæg om, hvordan der kan tales meningsfuldt om himmel og helvede i det 21. årh., samt hvilke forestillinger herom der findes i henholdsvis Bibelen og Koranen, ligesom der vil være oplæg om, hvordan der på forskellige niveauer i grundskolen vil kunne undervises om de to fænomener samt dystopier og utopier.

PROGRAM               

09:30:           Morgenkaffe m. brød

 

10:00:           Velkomst v. John Rydahl

 

10:05:           Hvordan tale om Himmel/Paradis og Helvede i det 21. årh.?

                      v. lektor Johanne Stubbe Kristensen (KU)

10:45:           Spørgsmål

 

10:55:           Undervisning om Himmel og Helvede på mellemtrinnet

                      v. lærer Anne Rosenskjold, Religionslærerforeningen

11:25:           Spørgsmål

 

11:35:           Kaffepause

 

12:00:           Forestillinger om Himmel og Helvede i Ny Testamente

                      v. lektor Jesper Tang Nielsen (KU)

 

12:40:           Spørgsmål

 

12:50:           Forlagene har ordet

 

13:10:           Frokost

 

14:15:           Præsentation af undervisningstilbud ”Går det hele ad helvede

                     til?” fra Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester 

                     v. teologerne Lea Hasselager (Folkekirkens Skoletjeneste 

                     Hillerød og Allerød) og Jesper Arnmark (Folkekirkens 

                     Skoletjeneste: Holbæk, Oddsherred, Ringsted, Sorø)

 

14:45:           Spørgsmål

 

15:00:           Forestilling om Himmel og Helvede i Koranen

                      v. Post-doc Johanne Louise Christiansen (KU).

 

15:40:           Spørgsmål

 

15:50:           Farvel og tak v. John Rydahl

Tid: Torsdag den 12. september 9:30 -16:00

Sted: Københavns Universitet, Amager, Auditorium 23.0.50

                      Karen Blixens Vej 8, 2300 København S

Tilmelding:  Senest 1. september 2019